Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí Nguyễn Văn Đương - Chủ tịch UBND xã Trạm Lộ, đồng chí Đỗ Văn Quyết - Trưởng Công an xã Trạm Lộ; đồng chí Nguyễn Đình Thường - Chủ tịch UBND xã Ngũ Thái, đồng chí Lê Sỹ Tiến - Trưởng Công an xã Ngũ Thái.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp. Được sự uỷ quyền của đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Đoàn Đình Thắng đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình sự đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đối với UBND xã Trạm Lộ và UBND xã Ngũ Thái. Đồng thời đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, hồ sơ trong công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã Trạm Lộ và Ngũ Thái.

Đoàn Đình Thắng đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình sự

Qua cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm tra nhận thấy UBND xã Trạm Lộ và Ngũ Thái đã có sự quan tâm, chú trọng đến việc tiếp nhận và lập hồ sơ theo dõi giám sát người bị phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ về chấp hành tại địa phương. Các hồ sơ đều đảm bảo các thủ tục theo quy định của pháp luật, phân công đầy đủ người trực tiếp giám sát giáo dục; có biện pháp giáo dục phòng ngừa đối với người được hưởng án treo.

Bên cạnh những việc đã làm được trên thì còn một số tồn tại hạn chế như sau:

- Đối với UBND xã Trạm Lộ: Có 05 hồ sơ của đối tượng đã chấp hành xong thời gian thử thách, UBND xã Trạm Lộ chuyển hồ sơ  lên cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành để xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách nhưng không có biên bản bàn giao lên cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành; và 02 hồ sơ UBND xã Trạm Lộ chuyển hồ sơ lên cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành chậm so với quy định.

- Đối với UBND Xã Ngũ Thái: Có 08 hồ sơ của đối tượng chấp hành án treo UBND xã Ngũ Thái chưa yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Việc thực hiện tự nhận xét và nhận xét không tực hiện theo đúng quy định 3 tháng một lần trong thời gian thử thách.


 Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng nhấn mạnh việc làm tốt công tác kiểm sát thi hành án hình sự đối với án treo và cải tạo không giam giữ không những đảm bảo cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm minh, thống nhất mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục, ngăn ngừa người bị kết án tái phạm, có tác dụng răn đe, phòng ngừa đối với những người khác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Trạm Lộ và Ngũ Thái nói riêng và huyện Thuận Thành nói chung. Đồng thời yêu cầu UBND xã Trạm Lộ và Ngũ Thái tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và kịp thời khắc phục những vi phạm, tồn tại để bảo đảm công tác thi hành án hình sự được tuân thủ nghiêm chỉnh, đúng theo các quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành