Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giải quyết án hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự giữa Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ. Ngày 20/02/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, liên ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã phối hợp tổ chức hội nghị liên ngành rút kinh nghiệm về công tác phối hợp giải quyết án hình sự, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018

Tham dự hội nghị có Đồng chí Vũ Công Thập - Viện trưởng VKSND huyện Quế Võ - chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, kiểm tra viên VKSND huyện Quế Võ; các đồng chí Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Quế Võ; các đồng chí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự công an huyện Quế Võ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực, chủ động tham gia với 15 ý kiến phát biểu tham luận nghiêm túc, thẳng thắn tập trung đi sâu phân tích, đánh giá, trao đổi rút kinh nghiệm, chỉ ra những thiếu sót tồn tại trong công tác phối hợp đối với mỗi đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đồng chí lãnh đạo; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên; nêu những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót và bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp.

Thay mặt hội nghị đồng chí Vũ Công Thập - Viện trưởng VKSND huyện Quế Võ đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Võ và Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ. Đồng chí đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác giải quyết án hình sự, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đồng thời quán triệt một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các đạo luật mới về tư pháp, giải đáp một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới...

Sau một thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị liên ngành rút kinh nghiệm đã hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra.