Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, vào hồi 08 giờ ngày 13/02/2019, Lãnh đạo VKSND huyện Gia Bình phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình và 09 đại biểu là Cán bộ, Công chức, người lao động đơn vị.

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình; đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu – Kế toán đơn vị và 01 thư ký là đồng chí Phùng Đức Dũng – Kiểm tra viên đơn vị.

Hội nghị đã thông qua Báo kết công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019; Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2019; Báo cáo tài chính cơ quan năm 2018 và dự toán năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2018.

Đ/c  Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Gia Bình chủ trì Hội nghị

Nhìn chung năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra; kinh phí và tài sản được quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Trong năm 2018, được sự quan tâm của Chi bộ, chính quyền VKSND huyện Gia Bình, sự hướng dẫn kịp thời của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, công chức được học tập nâng cao trình độ, năng lực; tổ chức chuyến đi tham quan du lịch, tham gia phong trào thể dục thể thao do ngành phát động, giúp cán bộ, công chức vui tươi phấn khởi, an tâm công tác. Kinh phí Công đoàn tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu quả như: thăm hỏi, động viên đối với CNVC-LĐ và người thân của CNVC-LĐ khi ốm đau; họp mặt tặng quà cho cán bộ nữ nhân kỷ niệm 8/3; tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức cơ quan v.v…Ban chấp hành công đoàn vận động 100% cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam… Qua đó, đã góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong đơn vị. Hội nghị đã Bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, theo đó các đồng chí Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 gồm 02 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Lâm – Kiểm sát viên, Phó chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban, đồng chí Lê Đình Khôi – Kiểm tra viên - Ủy viên tiếp tục làm nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới và Hội nghị bầu bổ sung đồng chí Vũ Thị Huyền – Kiểm sát viên - ủy viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Cũng trong Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình năm 2019 đã thông qua và ký giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Chủ tịch Công đoàn năm 2019; ký Quy chế phối hợp công tác giữa Viện trưởng và Ban chấp hành Công đoàn.

Hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo của Công đoàn, của đơn vị và đưa ra những sáng kiến, giải pháp để khắc phục những tồn tại trong năm 2018, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong đơn vị và hoạt động của công đoàn. Theo đó, năm 2018, Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn đã lãnh chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể và quần chúng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018; thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động; góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong toàn ngành kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình. Hội nghị đã Bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã phát biểu tiếp thu các ý kiến và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong năm 2018. Viện trưởng và Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt các nội dung theo cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn được ký kết đầu năm công tác 2018. Đồng chí mong rằng, tập thể lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động đề ra trong năm 2019.

Hội nghị đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động năm 2019, được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Gia Bình nhất trí cao và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình và chương trình công tác Công đoàn mà Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã xây dựng.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, Hội nghị đã ra Nghị quyết phấn đấu năm 2019 đạt được các nội dung và tiêu chí như sau:

Phấn đấu 100% cán bộ công chức được học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các chỉ đạo của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% cán bộ công chức đạt Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Tập thể cơ quan đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCHCĐ; Xây dựng nề nếp sinh hoạt, xây dựng cơ quan an toàn, chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa; Cán bộ công chức giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật, hưởng ứng tích cực các phong trào do Cơ quan, Công đoàn phát động. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị để cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao năm 2019.

Phùng Đức Dũng – VKSND huyện Gia Bình