Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, vào hồi 14 giờ ngày 15/01/2020, Lãnh đạo VKSND huyện Gia Bình phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình; đồng chí Nguyễn Mạnh Giang – Phó bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Đình Thao – Phó Viện trưởng và 01 đồng chí thư ký để điều hành và ghi biên bản Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020; Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2020; Báo cáo tài chính cơ quan năm 2019 và dự toán kinh phí năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra; kinh phí và tài sản được quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong năm BCH Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống về vật chất, tinh thần cho đoàn viên; mọi quyền lợi của đoàn viên đều được đảm bảo theo đúng quy định; đơn vị đã tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức được học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; tổ chức cho các đoàn viên đi thăm quan, du lịch, tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao do ngành phát động, giúp cán bộ, công chức vui tươi phấn khởi, yên tâm công tác. Kịp thời thăm hỏi, động viên đối với CBCC-LĐ và người thân của CBCC-LĐ khi ốm đau; họp mặt tặng quà cho cán bộ nữ nhân kỷ niệm 8/3; 20/10 v.v… 100% cán bộ, công chức tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam… Qua đó, đã góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị có 5 ý kiến phát biểu đóng góp vào các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị và đưa ra những sáng kiến, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác của đơn vị năm 2020 và các phong trào hoạt động của công đoàn.

Tại Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 03 đồng chí. Đồng thời ký giao ước thi đua giữa Viện trưởng và Chủ tịch Công đoàn, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Viện trưởng và Ban chấp hành Công đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2019, Viện trưởng và Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt các nội dung theo cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn được ký kết đầu năm công tác 2019. Đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đề ra trong năm 2020.

Hội nghị đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Gia Bình hưởng ứng nhất trí cao và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị và chương trình công tác Công đoàn mà Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã xây dựng. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2019, Hội nghị đã ra Nghị quyết phấn đấu năm 2020 đạt được các nội dung và tiêu chí như sau: Phấn đấu 100% cán bộ công chức được học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các chỉ đạo của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% cán bộ công chức đạt Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; tập thể cơ quan đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCHCĐ; xây dựng nề nếp sinh hoạt, xây dựng cơ quan an toàn, chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa; cán bộ công chức giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật, hưởng ứng tích cực các phong trào do Cơ quan, Công đoàn phát động. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 của đơn vị đã thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao.Phùng Đức Dũng – VKSND huyện Gia Bình