Thực hiện theo nội dung quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Ban công an các xã trên địa bàn huyện Lương Tài. Trong 02 ngày 14 và 16/01/2019, VKSND huyện Lương Tài đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm tại Ban công an xã, thị trấn gồm: Thị trấn Thứa và xã Tân Lãng. Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Hoàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên làm công tác chuyên môn của đơn vị; Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng, Phó ban công an và công an viên của các xã, thị trấn.

Đoàn công tác tại Ban công an Thị trấn Thứa

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm sát toàn bộ hệ thống hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó đã phát hiện những ưu điểm mà Ban công an xã, thị trấn đã làm được như: 100% các vụ việc có dấu hiệu vi phạm và tin báo, tố giác tội phạm được cập nhật trong sổ theo dõi, việc ghi chép sạch sẽ, rõ ràng; Việc phân loại các vụ việc thuộc thẩm quyền và các tin báo, tố giác về tội phạm cơ bản là chính xác; các vụ việc thuộc thẩm quyền đều được thiết lập hồ sơ lưu trữ đầy đủ, việc xác minh, thu thập chứng cứ và ra quyết định giải quyết cơ bản là có căn cứ…. Bên cạnh đó đoàn kiểm tra đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: việc phân loại tố giác, tin báo về tội phạm còn chưa được kịp thời; có một số hồ sơ thiết lập còn sơ sài, chưa thể hiện hết các hoạt động xác minh thu thập tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ việc…..

Đoàn công tác tại Ban công an xã Tân Lãng

Đại diện lãnh đạo địa phương và Ban công an xã, thị trấn xin tiếp thu những ý kiến mà đoàn công tác đã chỉ ra đồng thời sẽ khắc phục những thiếu sót tồn tại trong thời gian sớm nhất để công tác tiếp nhận, phân loại tố giác ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả hơn không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội đáp ứng được công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Việc kiểm sát trực tiếp tại ban công an các xã trên địa bàn huyện Lương Tài có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện, chi tiết hoạt động tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng một trong các khâu công tác trọng tâm đột phá của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài nói riêng và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nói chung.

Đoàn Thị Thủy - VKSND huyện Lương Tài