Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo

 

        Năm 2017 cũng là năm Cục 2 sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và thống kê nghiệp vụ nhằm bảo đảm các báo cáo thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời để xây dựng các báo cáo của ngành, phục vụ đắc lực, có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND các cấp; ban hành Thông tư liên tịch về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; hoàn thiện hệ thống thư điện tử; ban hành quy chế về trao đổi văn bản trong ngành trên môi trường mạng… Đặc biệt là việc đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống công nghệ thông tin của VKSNDTC khi chuyển sang trụ sở làm việc mới trong năm 2017.Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao các danh hiệu thi đua

 

      Dự và chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường đồng tình với Kế hoạch công tác trong năm 2017 của đơn vị, trong đó xác định khâu công tác mũi nhọn là công nghệ thông tin; đồng thời đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức Cục 2 cần làm tốt công tác phân tích thống kê, tình hình tội phạm, cụ thể là xu hướng tăng giảm của tội phạm; hoàn thiện báo cáo tình hình về tội phạm theo hình thức tinh gọn, chính xác; rà soát lại các phần mềm thống kê; lên sơ đồ về hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành; chuẩn hóa các đường truyền từ VKSNDTC, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp quận, huyện; chủ động phối hợp với Văn phòng, Cục 3 VKSNDTC xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn kinh phí, triển khai đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung nguồn lực xây dựng ngành Kiểm sát thành “ngành Kiểm sát điện tử”./.

 Nguyễn Long

Theo: http://www.kiemsat.vn