Thực hiện Công văn số 4724/VKSTC - C2 ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê 12 tháng năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số nội dung sau:

          1. Thời gian lấy số liệu thống kê: Báo cáo thống kê 12 tháng năm 2017 lấy số liệu từ ngày 01/12/2016 đến 30/11/2017.

          2. Về báo cáo thống kê:

          - Các đơn vị kiểm tra phần mềm thống kê, nếu chưa cập nhật phần mềm mới thì tải phần mềm mới nhất của Viện KSND tối cao theo địa chỉ http://113.164.225.98/prg để cài đặt và thực hiện; nếu có khó khăn trong cài đặt phần mềm thống kê, đường truyền thì liên hệ Đ/c Tuấn Anh để được hỗ trợ.

          - Lập đầy đủ các phụ lục phát sinh từ 01/12/2016 đến 30/11/2017 (đình chỉ, tạm đình chỉ, trả hồ sơ); đối với án Tòa trả hồ sơ chỉ tính trả 1 lần và được chấp nhận, Viện kiểm sát trả hồ sơ thì không tính các trường hợp do Tòa án trả.

          - Rà soát, thống kê đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động kiểm sát (kiểm sát trực tiếp, ban hành kết luận, kiến nghị, yêu cầu khởi tố, yêu cầu điều tra…); đối chiếu số liệu thống kê 12 tháng với báo cáo tổng kết đảm bảo thống nhất số liệu trước khi truyền gửi về Viện KSND tỉnh.

          - Khi thực hiện thống kê cần lưu ý đối chiếu số liệu thống kê 12 tháng năm 2017 với số liệu thống kê cộng dồn từ 01/12/2016 đến 30/11/2017 của các kỳ thống kê tháng của đơn vị ở các chỉ tiêu cố định như: số mới, truy tố, xét xử, đình chỉ, giải quyết, số tồn ở tất cả các khâu công tác.

          - Các chỉ tiêu "Số tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê" ở các biểu 02, 03, 13, 14, 16, 16 là tất cả số tạm đình chỉ từ trước tính đến cuối kỳ thống kê còn đang tạm đình chỉ; các đơn vị cần lưu ý ra soát để thống kê đầy đủ (kiểm tra theo công thức: số tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê này = số tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê trước - số phục hồi của kỳ này + số tạm đình chỉ trong kỳ thống kê).

          - Các biểu thống kê 12 tháng thực hiện cùng mẫu thống kê tháng, riêng biểu phân tích tội phạm cụ thể thì thay biểu 4 bằng biểu 10.

          - Đối với biểu thống kê "Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp" (Biểu số 27) các đơn vị chỉ thực hiện và truyền kỳ thống kê tháng 11 năm 2017.

          - Kiểm tra kỹ hết lỗi lôgic phần mềm, đảm bảo số liệu chính xác trước khi truyền, gửi về Văn phòng tổng hợp - thống kê tội phạm Viện KSND tỉnh.

          - Đối với các trường hợp chuyển án, ủy quyền xét xử cho cấp huyện (nếu có) yêu cầu các Phòng 1, 2, 3 Viện KSND tỉnh lập danh sách tên vụ, số bị can, ủy quyền xuống huyện nào và gửi kèm biểu thống kê về Văn phòng tổng hợp - thống kê tội phạm để theo dõi; những trường hợp ủy quyền vào những ngày cuối tháng của kỳ thống kê phải trao đổi với cấp huyện để thống nhất đưa vào thống kê cho phù hợp.

          Lưu ý: Do yêu cầu xây dựng báo cáo sơ kết và thống kê 12 tháng năm 2017 của Viện KSND tối cao sớm hơn so với quy chế. Vì vậy, để đảm bảo có số liệu thống kê cho xây dựng báo cáo tổng kết, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ rà soát số liệu trước và bố trí cán bộ thống kê làm thêm ngoài giờ (ngày thứ 7 và  trực ngày chủ nhật 03/12/2017) để đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

          3. Thời hạn gửi báo cáo thống kê: các đơn vị truyền, gửi số liệu thống kê tháng 11 và thống kê 12 tháng năm 2017 về Văn phòng tổng hợp - thống kê tội phạm trước 11h00, ngày 02/12/2017 (thứ 7).

          Nhận được công văn này yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ với Bộ phận thống kê Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm để được hướng dẫn, giải đáp./.