Bước 2: Truy cập phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sau đó mở file văn bản muốn đọc hoặc tải về

Bước 3: Click chuột phải vào Tải về chọn Sao chép địa chỉ liên kết


Bước 4: Mở phần mềm Internet Download Manager, chọn Add Url -> click Ctrl +v vào ô AddressBước 5: Click vào Ok rồi chọn start download, sau khi download xong thì mở file đã được tải về mở ra là đọc bình thường

Dương Văn Hùng - Văn phòng VKSND tỉnh Bắc Ninh