• Thông báo

Thông báo (bổ sung) về việc tuyển dụng công chức năm 2018
16:30 20/11/2018
Thông báo (bổ sung) về việc tuyển dụng công chức năm 2018
Kế hoạch tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2018
15:50 11/10/2018
Kế hoạch tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2018
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
16:26 04/10/2018
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều