• Thông báo

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019
16:19 02/01/2019
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
16:10 02/01/2019
Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
Lịch thi tuyển công chức năm 2018
09:07 29/12/2018
Lịch thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển công chức năm 2018
16:05 19/12/2018
Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo (bổ sung) về việc tuyển dụng công chức năm 2018
16:30 20/11/2018
Thông báo (bổ sung) về việc tuyển dụng công chức năm 2018
Kế hoạch tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2018
15:50 11/10/2018
Kế hoạch tuyển dụng công chức vào ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2018
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
16:26 04/10/2018
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều