Càng công tác, càng tìm hiểu thêm về Ngành, tôi lại càng thấy tự hào hơn về Ngành, về công việc và con đường mà mình đang theo đuổi. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đầu tiên đã được Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15/7/1960 và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố số 20/LCB ngày 26/7/1960, đánh dấu sự ra đời của Ngành kiểm sát nhân dân, một hệ thống cơ quan mới trong bộ máy Nhà nước ta. Cũng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, Quốc hội đã bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngày 26/7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Ngành kiểm sát nhân dân.


 Nguyễn Thị Thanh Tâm - VKSND TX Từ Sơn

        
        Từ ngày được thành lập đến nay, đất nước ngày càng phát triển và mở rộng hội nhập quốc tế nên pháp luật cũng đã thay đổi. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành kiểm sát cũng thay đổi theo cho phù hợp với tiến độ cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Trải gần 57 năm hình thành và phát triển, ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngành Kiểm sát nhân dân đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh: năm 1985 Viện kiểm sát nhân dân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ nhất; năm 1990, Viện kiểm sát nhân dân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Năm 2010 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Viện kiểm sát nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

        Là cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tôi thấy tự hào về những thành tích mà Ngành đã đạt được. “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây”, là thế hệ kế thừa, tôi nhận thấy mình phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - VKSND TX Từ Sơn