• Nghiên cứu, trao đổi

Trao đổi bài viết “Khiếu nại cáo trạng của VKSND cấp trên và việc xác định tư cách của người khiếu nại trong tố tụng hình sự”
00:00 06/04/2016
Trang thông tin điện tử tổng hợp của VKSND tỉnh Bắc Ninh (ngày 29/3/2016) có đăng bài viết “Khiếu nại cáo trạng của VKSND cấp trên và việc xác định tư cách của người khiếu nại trong tố tụng hình sự” của tác giả N.T.M.L - Phòng 12 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh. Qua nghiên cứu bài viết, tôi xin có một số ý kiến trao đổi như sau:
Khiếu nại cáo trạng của VKSND cấp trên và việc xác định tư cách của người khiếu nại trong tố tụng hình sự.
00:00 29/03/2016
Thông qua công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại địa phương, thấy có vụ việc khi tiến hành giải quyết còn gặp phải những xung đột trong việc áp dụng các quy định của pháp luật. Xin nêu một trường hợp cụ thể sau đây:
Một số điểm mới về nhiệm vụ và quyền hạn của VKSND trong luật tố tụng hành chính năm 2015.
00:00 11/03/2016
Luật tố tụng hành chính năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Sau khi thi hành, Luật đã thể hiện được sự bình đẳng, dân chủ trong xã hội; vị trí, vai trò của Viện kiểm sát được xác định là cơ quan tiến hành tố tụng; thực hiện quyền tư pháp; bảo vệ công lý; quyền công dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhâ
Tăng cường công tác kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn
00:00 12/08/2015
Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đặc biệt là các Nghị quyết 08, 49; Kết luận số 79 và 92 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37 và 63 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Chỉ thị số 01 ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 của VKS nhân dân
Hiểu và áp dụng như thế nào về mức bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần
00:00 11/08/2015
Theo quy định tại khoản 1 Điều 605 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005: “… Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường” và Tòa án tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Trường hợp Tòa án quyết định mức bồi thường thì Tòa án cần phải xem xét các thiệt hại thực tế và tùy vào từng trường hợp cụ thể để quyết định trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc về bồ
Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát: “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh,
00:00 27/07/2015
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ ngành kiểm sát nhân dân là phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy của Người chính là chuẩn mực đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên của ngành kiểm sát nhân dân phấn đấu rèn luyện; coi đó là phương châm hành động nhằm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chính trị tư tưởng, cả về kiến thức pháp lý XHCN và
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát
00:00 25/07/2015
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đã được Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định Viện kiểm sát nhân dân có chức năng: “kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền” (Điều 4).
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của tòa án nhân dân
00:00 24/07/2015
Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự, hành chính.
00:00 23/07/2015
Tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định: Viên kiểm sát nhân dân (VKSND) tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người chưa thành niên, người c
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều