• Nghiên cứu, trao đổi

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.
15:28 16/01/2017
Ngày 01/01/2002, tôi được phân công về công tác tại VKSND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, từ đó đến nay trải qua 15 năm, được lãnh đạo đơn vị phân công ở nhiều khâu công tác, bản thân luôn cố găng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2010, sau khi được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, tôi được lãnh đạo đơn vị phân công công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm
Đôi điều trao đổi, chia sẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát
13:55 16/01/2017
Vào ngành từ những tháng cuối năm của năm 2013 đến nay đã được 3 năm, thời gian không ngắn nhưng nếu so với quá trình công tác vài chục năm nữa thì quả thực chỉ như mới khởi đầu.
Vai trò của VKSND trong Tố tụng hành chính theo luật Tố tụng hành chính năm 2015
08:43 12/01/2017
Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 25/11/2015 (sau đây gọi tắt là Luật TTHC năm 2015) gồm 23 chương, 372 điều với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng; trong đó, đáng chú ý có nhiều quy định mới, bổ sung về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong tố tụng hành chính. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những quy định về kiểm sát vi
Một số vấn đề về người làm chứng và bảo vệ người làm chứng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
16:52 09/01/2017
Kế thừa Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, chế định người làm chứng được Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 hoàn thiện và phát triển thêm quy định về quyền của người làm chứng
Kỷ niệm về một vụ án
15:17 05/01/2017
Vậy là một mùa xuân nữa lại về! khi đang ngồi trong phòng làm việc, được anh em văn phòng mang những cuốn lịch ngành, lịch bàn năm 2017 đến. Nhớ lại ngày này năm ngoái, cũng vào dịp những ngày giáp tết, mọi người đều tất bật công tác chuẩn bị cho ngày tết, riêng tôi thì bận rộn với một vụ án.
Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
10:12 02/01/2017
Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ công tác của Viện kiểm sát nhân dân
Vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong vụ án có đồng phạm.
15:16 07/12/2016
Trong hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985, vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chỉ được quy định trong một số văn bản pháp lý đơn hành.
Một số giải pháp “Nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra các vụ án hình sự”
08:14 10/11/2016
Để tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 06/12/2013 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 06 trong đó xác định mục tiêu và đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nhiệm vụ “Viện kiểm sát các cấp chủ động, tích cực đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có căn cứ, sát với nội dung vụ án”.
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính sơ thẩm thực hiện theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015
07:39 08/11/2016
Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính ở cấp sơ thẩm thực hiện theo Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (Luật TTHC năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thấy còn để xảy ra một số vụ án bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Nguyên nhân một phần là do Luật TTHC năm 2010 còn một số quy định bất cập, vướng mắc; phần khác là do cán bộ, Kiểm s
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều