• Nghiên cứu, trao đổi

Một số quy định mới của Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
14:47 22/10/2018
Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT về việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nâng cao quyền con người trong Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
08:45 21/06/2018
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Luật ra đời sẽ tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý giam, giữ và đảm bảo tốt quyền con người nói chung, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam nói riêng.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều