Để có được kết quả như trên, quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, bản thân tôi thấy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Khi được lãnh đạo phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Kiểm sát viên trực tiếp nghiên cứu toàn bộ tài liệu, chứng cứ ban đầu có trong hồ sơ, trao đổi trực tiếp nghiệp vụ với Điều tra viên thụ lý giải quyết vụ án, trên cơ sở đó đề ra yêu cầu điều tra và kiểm tra xem tiến độ điều tra vụ án theo yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát đã được Điều tra viên thực hiện như thế nào.

Nghiên cứu các tài liệu, các chứng cứ và nguồn chứng cứ đã thu thập được nhằm xác định chính xác tội danh, điều khoản để trao đổi hoặc yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra kịp thời những vấn đề quan trọng nhất, cần làm ngay để đảm bảo việc thu thập chứng cứ đầy đủ trong quá trình xử lý vụ án. Trong quá trình kiểm sát điều tra phải bám sát tiến độ điều tra đối với những vấn đề cốt lõi của vụ án, tập trung củng cố vững chắc các chứng cứ do bị hại, bị can, người làm chứng khai nhận. Thường xuyên đánh giá lại những vấn đề đã làm được và chưa làm được trong quá trình điều tra để đốc thúc, yêu cầu điều tra; kịp thời phát hiện các sai sót, mâu thuẫn trong vụ án để khắc phục. Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, thủ tục tố tụng, đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện; thường xuyên thực hiện phúc cung, lấy lời khai của bị can trong quá trình điều tra hoặc trước khi đề nghị truy tố.

Để bảo đảm chất lượng kết thúc điều tra, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, trong mọi trường hợp trước khi kết thúc điều tra vụ án, Kiểm sát viên phải cùng với Điều tra viên kiểm tra, rà soát toàn bộ các tài liệu và các thủ tục tố tụng đã áp dụng đối với vụ án, phúc cung các bị can để tổng hợp đầy đủ lời nhận tội và không nhận tội của bị can, bảo đảm tính đầy đủ, hợp pháp của các chứng cứ và củng cố vững chắc hồ sơ vụ án hình sự; đối với những trường hợp chưa đủ căn cứ kết thúc điều tra thì nêu rõ lý do, yêu cầu cụ thể những vấn đề tiếp tục điều tra, bổ sung chứng cứ; nêu rõ những thiếu sót, vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, các thủ tục tố tụng để Cơ quan điều tra khắc phục trước khi chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát. Trước khi Điều tra viên dự thảo Kết luận điều tra vụ án, Kiểm sát viên phải phối hợp với Điều tra viên và phải nghiên cứu toàn diện vụ án, có ý kiến trao đổi với Điều tra viên và báo cáo Lãnh đạo của ngành mình để có ý kiến chỉ đạo.

- Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ toàn bộ vụ án, phần đề cương xét hỏi phải đúng trọng tâm, khi tiến hành xét hỏi phải linh hoạt, có phương pháp xét hỏi hợp lý nhằm làm nổi bật được các chứng cứ mà Viện kiểm sát đã nêu trong bản cáo trạng (cả chứng cứ buộc tội, gỡ tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ). Dự kiến được một số tình huống, diễn biến có thể xảy ra tại phiên tòa (như khả năng phản cung, thay đổi lời khai của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm tốt công tác chuẩn bị). Tại phiên toà, Kiểm sát viên chủ động tham gia xét hỏi; căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên toà để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, thể hiện tính công minh, khách quan, toàn diện của vụ án. Quá trình đối đáp phải thể hiện được bản lĩnh; lập luận đưa ra phải chính xác, có căn cứ và có tính thuyết phục cao. Thường xuyên rèn tư thế, tác phong, thái độ tự tin, ứng xử có văn hóa, tôn trọng những người tham gia tố tụng.

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên cần tích lũy vi phạm, thực hiện mở sổ theo dõi, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, của Cơ quan Tòa án, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Viện có văn bản kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời cũng chú trọng tổng hợp những sơ hở thông qua việc kiểm sát giải quyết án hình sự để xác định những nguyên nhân, điều kiện phạm tội, những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan tổ chức liên quan có biện pháp phòng ngừa tội phạm, khắc phục những thiếu sót trong quản lý

- Bản thân mỗi Kiểm sát viên phải thường xuyên tự giác nghiên cứu, nắm chắc các quy định có liên quan đến nghiệp vụ kiểm sát; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm sát viên quy định trong BLTTHS trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự. Tích cực học hỏi, lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp xây dựng của lãnh đạo cơ quan cũng như của đồng chí đồng nghiệp; khiêm tốn, đúng mực trong quan hệ công tác. Kiên định bảo vệ lập trường đúng đắn, bảo vệ pháp luật, tham mưu chính xác, kịp thời để lãnh đạo cơ quan quyết định chính xác các vấn đề có liên quan đến việc kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mà bản thân được giao.

 

 

Tin bài: Đặng Thanh Minh – VKSND huyện Quế Võ