Qua nghiên cứu các tình tiết nội dung vụ án nêu trong bài viết: “Cướp tài sản hay công nhiên chiếm đoạt tài sản” tôi cho rằng, trong vụ án này hành vi của Nguyễn Văn Khanh và Lê Thanh Sang đã phạm vào hai tội đó là “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 133 và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Hình sự.