Hệ thống văn bản về Viện kiểm sát nhân dân:

1.- He thong Van ban ve Vien kiem sat nhan dan_Tap 1

2.- He thong Van ban ve Vien kiem sat nhan dan_Tap 2