• Chuyên đề nghiệp vụ

Kinh nghiệm thực tiễn kiểm sát điều tra vụ án hình sự
04/05/2017
Những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn công tác sẽ hữu ích cho Kiểm sát viên thực hiện quy định mới về kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015.
Những định hướng cơ bản sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
00:00 16/11/2015
Bộ luật Tố tụng hình sự, đạo luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, quyết định hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời, liên quan trực tiếp đến những quyền cơ bản nhất của con người, của công dân.
Một số nhiệm vụ cụ thể về công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp cần thực hiện trong thời gian tới
00:00 19/10/2015
Thông qua Hội nghị trực tuyến về công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp do VKSNDTC tổ chức ngày 22/9/2015; ngày 01/10/2015, VKSNDTC đã có văn bản số 1095/VKSTC-C1(P1) thông báo kết luận của Lãnh đạo VKSNDTC tại Hội nghị trực tuyến công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, chỉ đạo bảy nội dung cụ
Một số kinh nghiệm về giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
00:00 25/04/2015
Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án kinh doanh thương mai, Vụ 12 đã rút kinh nghiệm cho các VKSND địa phương qua giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại có tính chất điển hình. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bắc Ninh trích đăng để các đơn vị có liên quan nghiên cứu, học tập và áp dụng kinh nghiệm trong công tác kiểm sát.
Một số yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa
00:00 25/04/2015
Nghị quyết của Đảng khẳng định “Hoạt động xét xử là trọng tâm” của cải cách tư pháp. Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa là biểu hiện tập trung nhất, thể hiện rõ nhất vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố.
Sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp xây dựng nền tư pháp công bằng, nhân đạo, dân chủ, nghiêm minh, trách nhiệm trước nhân dân
00:00 30/03/2015
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ sáu đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân
00:00 18/12/2014
Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước cho thấy hoạt động điều tra của Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước đã được luật pháp quy định rất cụ thể trong các đạo luật có liên quan.
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác kiểm sát giải quyết một vụ án dân sự theo thủ tục tái thẩm
00:00 11/12/2014
Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất” tại tỉnh H theo thủ tục tái thẩm; Vụ 5- VKSND tối cao đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành. Trang thông tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để VKSND địa phương nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung.
Rút kinh nghiệm việc áp dụng mức án tử hình đối với bị cáo ở ranh giới độ tuổi thành niên
00:00 11/12/2014
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm vụ án Trần Văn Thơi bị kết án tử hình về tội “Giết người”, đã quyết định hủy Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình sự phúc thẩm đối với Thơi, để điều tra lại theo đúng qui định của pháp luật. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thấy cần thiết rút kinh nghiệm chung cho các Viện kiểm sát địa phương, nhằm nâng cao chất
Giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đối với những vụ án Viện kiểm sát cấp trên ủy quyền Viện kiểm sát cấp dưới THQCT và KSXXST hình sự
00:00 16/10/2014
Để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng quy định pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm, cùng với việc tăng cường công tác kiểm sát điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra thì hoạt động tranh tụng tại phiên toà cũng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều