• Kiểm sát viên viết

Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn tặng giấy khen 03 đồng chí lãnh đạo, kiểm sát viên Viện KSND thị xã Từ Sơn
14:13 03/10/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN TẶNG GIẤY KHEN 03 ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, KIỂM SÁT VIÊN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều