30/12/2019     |      35

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Số hiệu 97/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2020
Lĩnh vực Tố tụng dân sự
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật