09/05/2018     |      261

NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 01/2018/NQ-HĐTP
Trích yếu NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 VÀ ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 24/04/2018
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Hình sự
Đơn vị ban hành Tòa án nhân dân tối cao
Người ký
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới