22/03/2018     |      634

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
Trích yếu THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tố tụng hình sự
Đơn vị ban hành Bộ Công an
Người ký BCA
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật