22/03/2018     |      206

NGHỊ ĐỊNH 37/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Số hiệu 38/2018/NĐ-CP
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH 37/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 10/03/2018
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Hình sự
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Chính phủ
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới