09/01/2018     |      279

HƯỚNG DẪN 04/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 04/HD-VKSTC
Trích yếu HƯỚNG DẪN 04/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Đơn vị ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Kim Sáu
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật