09/01/2018     |      319

HƯỚNG DẪN 05/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 05/HD-VKSTC
Trích yếu HƯỚNG DẪN 05/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 05/01/2018
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thi hành án dân sự
Đơn vị ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Văn Nông
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật