15/11/2017     |      307

NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 94/2015/QH13 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Số hiệu 41/2017/QH14
Trích yếu NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 94/2015/QH13 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Hình sự
Đơn vị ban hành Quốc hội
Người ký Quốc hội
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới