15/11/2017     |      274

NGHỊ QUYẾT 02/2016/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT 103/2015/QH13 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT 104/2015/QH13 VỀ THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 02/2016/NQ-HĐTP
Trích yếu NGHỊ QUYẾT 02/2016/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT 103/2015/QH13 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT 104/2015/QH13 VỀ THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tố tụng hành chính
Đơn vị ban hành Tòa án nhân dân tối cao
Người ký HĐTP
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới