13/11/2017     |      250

LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017

Số hiệu 2/2017/QH14
Trích yếu LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 20/06/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Hình sự
Đơn vị ban hành Quốc hội
Người ký
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới