25/08/2017     |      258

THÔNG TƯ 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 11/2014/TT-BNV VÀ 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH

Số hiệu 05/2017/TT-BNV
Trích yếu THÔNG TƯ 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 11/2014/TT-BNV VÀ 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 15/08/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Đơn vị ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Bộ nội vụ
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới