14/07/2017     |      224

HƯỚNG DẪN 27/HD-VKSTC NĂM 2017 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CƠ SỞ GIAM GIỮ VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Số hiệu 27/HD-VKSTC
Trích yếu HƯỚNG DẪN 27/HD-VKSTC NĂM 2017 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CƠ SỞ GIAM GIỮ VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Thi hành án hình sự
Đơn vị ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Vũ Huy Thuận
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.

Văn bản cùng loại

Văn bản pháp luật

Văn bản mới