26/12/2016     |      331

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Số hiệu 30/2014/TT-BTNMT
Trích yếu THÔNG TƯ 30/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 02/06/2014
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đất đai
Đơn vị ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký BTNMT
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới