19/10/2016     |      479

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội

Số hiệu 45/2013/QH13
Trích yếu ĐẤU THẦU
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 29/11/2013
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đất đai
Đơn vị ban hành Quốc hội
Người ký
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới