19/10/2016     |      440

Quyết định 21/2014/QĐ-TTg 13/03/2014

Số hiệu 21/2014/QĐ-TTg
Trích yếu QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 13/03/2014
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đất đai
Đơn vị ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.
Văn bản pháp luật

Văn bản mới