Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
31/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo Chính phủ
124/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 124/2018/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 63/2011/-CP HƯỚNG DẪN LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Chính phủ
121/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2018/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Chính phủ
73/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 73/2018/-CP QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CHẤT MA TÚY TIỀN CHẤT Chính phủ
38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 37/2018/-CP VỀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Chính phủ
19/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 19/2018/-CP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Chính phủ
121/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2017/-CP QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN , SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
120/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 120/2017/-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
115/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 115/2017/-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, MỨC TIỀN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẢI NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN; VIỆC TẠM GIỮ, HOÀN TRẢ, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP Chính phủ
91/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 91/2017/-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Chính phủ
88/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 88/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 56/2015/-CP VỀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Chính phủ
01/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 01/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
136/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 136/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 221/2013/-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Chính phủ
115/2016/NĐ-CP Nghị định 115/2016/-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành Chính phủ
100/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT LUẬT QUẢN THUẾ Chính phủ
82/2015/NĐ-CP Nghị định 82/2015/-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ Chính phủ
68/2015/NĐ-CP Quy định đăng Quốc tịch đăng các quyền đối với tàu bay Chính phủ
67/2015/NĐ-CP Nghị định 67/2015/-CP ngày 12/08/2015 của Chính phủ Chính phủ
58/2015/NĐ-CP Nghị định 58/2015/-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ Chính phủ