Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 2 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh


Là phòng nghiệp vụ thuộc khối hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, các vụ án Cơ quan điều tra cấp huyện khởi tố chuyển Cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra theo quy định của pháp luật. Kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã và thành phố trong công tác giải quyết án hình sự về trật tự xã hội thuộc thẩm quyền.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội của phòng, của toàn tỉnh và các báo cáo nghiệp vụ khác về các Vụ nghiệp vụ (Vụ 2 và Văn phòng) – Viện kiểm sát nhân dân Tối cao theo quy chế của ngành.

 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát xét cử sơ thẩm, kiểm sát bản án về Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao I tại Hà Nội.

Trả lời thỉnh thị và cho ý kiến về đường lối giải quyết đối với những vụ án có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thuộc lĩnh vực trật tự xã hội khi Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã và thành phố trao đổi xin ý kiến, thỉnh thị đường lối giải quyết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Quá trình xây dựng và phát triển

* Thời gian thành lập, biên chế khi mới thành lập và hiện tại.

- Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (phòng 2) có tiền thân là Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thầm án hình sự về trật tự xã hội, an ninh - ma túy (phòng 1A) được thành lập năm 2005. Đến tháng 12 năm 2013, tách thành Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (phòng 2)

- Hiện tại, phòng 2 được biên chế 4 Kiểm sát viên, trong đó có 03 Kiểm sát viên trung cấp (01 đồng chí là Trưởng phòng, 01 đồng chí là Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp) - 01 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 chuyên viên.

* Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ.

          - Trưởng Phòng.

          + Đ/c Nguyễn Văn Thanh (Từ năm 2005 đến 31/12/2008)

          + Đ/c Nguyễn Đình Dũng (Từ 01/01/2009 đến 06/2014)

          + Đ/c Đỗ Thịnh  (Từ 06/2014 đến nay)

          - Phó Trưởng phòng.

          + Đ/c Nguyễn Ngọc Long (Từ 2005 đến 09/2012)

          + Đ/c Đinh Văn Bình (Từ 09/2012 đến nay

* Thông tin liên hệ

- Phòng 2– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0241.3822463


  • Tin đọc nhiều