Enter Title

1. Giới thiệu chung

Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 1 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

 

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, ma túy (Phòng 1) là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định 39/QĐ - VKSTC - V9, ngày 13/11/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Phòng 1- VKSND tỉnh Bắc Ninh có chức năng, nhiệm vụ sau:

+ Kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm về án ninh, ma túy.

+ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các tội về an ninh, ma túy do Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh khởi tố, xét xử (trừ các tội phạm về tham nhũng, chức vụ)

+ Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh theo dõi, quản lý hướng dẫn, kiểm tra đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về các vụ án thuộc các tội phạm mà Phòng được phân công thực hành quyền công tố.

+ Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, trong hoạt động xét xử của Tòa án

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh phân công

 - Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí:

+ Trưởng phòng: Đ/c Lê Minh Sơn

+ Phó trưởng phòng: Đ/c Đoàn Xuân Chanh

2. Những thành tích đạt được

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 03 năm qua, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 1 - VKSND tỉnh Bắc Ninh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2014, 2015, Phòng được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng Giấy khen trong phong trào thi đua năm 2014

3. Thông tin liên hệ

+ Địa chỉ: Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

+ Điện thoại: 02413875638

+ Email: p1.vks@bacninh.gov.vn


  • Tin đọc nhiều