Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

 

Phòng 3 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có chức năng nhiệm vụ như sau:


Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu;


Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;


 Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, hoặc do các cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển tiến hành một số hoạt động điều tra;


Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát cấp huyện; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;


Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.


2. Quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị


Phòng 3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập ngày 01/6/2005, khi mới thành lập Phòng có tổng số biên chế: 05 đồng chí, gồm 03 đồng chí là Kiểm sát viên trung cấp; 02 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp. Hiện tại, Phòng 3 có 06 biên chế (gồm 04 kiểm sát viên trung cấp, 01 kiểm sát viên sơ cấp, 01 chuyên viên).


2.1 Lãnh đạo qua các thời kỳ:


* Trưởng phòng:


+ Đ/c Nguyễn Minh Đồng (từ 01/6/2005 đến tháng 12/2008)


+ Đ/c Phạm Hùng Vĩ (từ tháng 12/2008 đến 30/6/2016)


+ Đ/c Vũ Văn Mạnh (từ 1/7/2016 đến nay)


* Phó phòng: Đ/c Ngô Xuân Quý (từ 1/6/2005 đến tháng 3/ 2013)


+ Đ/c Đoàn Xuân Chanh (từ 1/4/2013 đến 1/12/2013)


+ Đ/c Nguyễn Huy Quang (từ tháng 2/2014 đến nay)


2.2 Thành tích nổi bật của tập thể đơn vị:


+ Năm 2006 và năm 2008 Phòng 3 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.


+ Năm 2009 Phòng 3 được Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh tặng giấy khen đã hoàn  thành  tốt nhiệm vụ công tác.


+ Năm 2010 và năm 2011 Phòng 3 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.


+ Năm 2012: Phòng 3 nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh tặng.


+ Năm 2014:


- Phòng 3 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen "Tập thể lao động tiên tiến" liên tục 2 năm 2012 - 2013.


- Ngày 21/7/2014, Phòng 3 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen trong phong trào "thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".


- Ngày 9/12/2014, Phòng 3 được Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh chứng nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".


+ Năm 2015: Ngày 14/9/2015, Phòng 3 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen trong phong trào "thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".


+ Năm 2016:


- Ngày 1/4/2016, Phòng 3 được Viện trưởng VKSNDTC tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đợt tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.


3. Thông tin liên hệ


Địa chỉ: Phòng 3 - Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh


Địa chỉ: số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


Điện thoại: 02403.874.033


  • Tin đọc nhiều