Enter Title

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh Bắc Ninh. Mọi hoạt động của Phòng chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND Bắc Ninh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định gồm: 

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh và kịp thời.

2. Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

3. Kiểm sát các bản án, quyết định hình sự phúc thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới thì kịp thời tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh để báo cáo đề nghị VKSND cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Thực hiện và theo dõi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 08/2016/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự. Thực hiện công tác kiểm sát các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của TAND cấp huyện do VKSD huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh gửi đến. Kịp thời phát hiện Bản án, Quyết định sơ thẩm có vi phạm để tham mưu Lãnh đạo Viện kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Ngoài ra còn tổng hợp vi phạm, thiếu sót của Bản án nhưng chưa đến mức phải kháng nghị để ban hành Thông báo rút kinh nghiệm và có văn bản chỉ đạo nghiệp vụ. Đồng thời có trách nhiệm theo rõi đối với các Bản án- Quyết định của TAND cấp huyện đã có hiệu lực pháp luật nhưng có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để báo cáo VKSND cấp cao kháng nghị theo thẩm quyền.

5. Theo dõi, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và xét xử án hình sự đối với các VKSND cấp huyện theo kế hoạch của đơn vị và của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh. Tham dự và chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm (khi được Lãnh đạo Viện phân công) các phiên tòa xét xử hình sự do Viện kiểm sát hai cấp tổ chức theo yêu cầu rút kinh nghiệm. Tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành Thông báo rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên để các đơn vị cùng học tập, trao đổi nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và xây dựng Chuyên đề về hình sự, các báo cáo Chuyên đề theo yêu cầu của VKSND tối cao.

6. Theo dõi, tổng hợp các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội của Viện kiểm sát hai cấp để kịp thời báo cáo Viện KSND tối cao. Đồng thời là đơn vị đầu mối giải quyết đơn yêu cầu bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Ngành theo quy định tại Nghị quyết 388/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh giao.

II. Quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh Bắc Ninh. Phòng 7 VKSND tỉnh Bắc Ninh được thành lập kể từ ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 07/QĐ-TC ngày 28/12/1996 của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh với cơ cấu bộ máy gồm các phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Trong đó có Phòng 7 với tên Phòng là: Phòng kiểm sát xét xử án hình sự. Đến năm 2003 Phòng được đổi tên theo Quyết định số 69/2003/QĐ-VTC(V9) ngày 18/6/2003 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập và đổi tên một số phòng thuộc VKSND tỉnh Bắc Ninh với tên phòng là: Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự. Ngày 18/8/2015, Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 về việc quy định tên gọi tắt, ký hiệu của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, phòng 7 có tên gọi là “Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự”. Với cơ cấu và biên chế khi mới thành lập là 6 cán bộ, trong đó có 4 kiểm sát viên trung cấp, 1 kiểm sát viên sơ cấp và 1 chuyên viên. Đến tháng 7/2016, phòng có 5 cán bộ, trong đó có 3 Kiểm sát viên trung cấp, 1 Kiểm sát viên sơ cấp, 1 Kiểm tra viên. Từ 15/7/2018 đến nay, phòng có 6 cán bộ, trong đó có 4 Kiểm sát viên trung cấp, 1 Kiểm tra viên và 1 Chuyên viên.

Đội ngũ Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

* Trưởng phòng:

- Đ/c Nguyễn Minh Đễ giữ chức vụ từ tháng 1/1997 đến tháng 1/2009;      

- Đ/c Lê Doãn Quang giữ chức vụ từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2016.

- Đ/c Phạm Hùng Vĩ giữ chức vụ từ tháng 7/2016 đến nay.

* Phó trưởng phòng:

- Đ/c Vũ Văn Nghi giữ chức vụ từ tháng 1/1997 đến 7/2003;

- Đ/c Phạm Đình Phái giữ chức vụ từ tháng 7/2003 đến 9/2005;

- Đ/c Chu Nguyệt Ánh giữ chức vụ từ tháng 9/2005 đến 2/2010;

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ từ tháng 2/2010 đến 5/2015;

- Đ/c Vũ Viết Tuấn giữ chức vụ từ tháng 6/2015 đến 31/01/2018;

- Đ/c Ngô Xuân Quý giữ chức vụ từ 01/02/2018 đến nay;

- Đ/c Phùng Đức Khương giữ chức vụ từ 15/7/2018 đến nay.

Trải qua hơn 20 năm phấn đấu và trưởng thành cùng với tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tập thể Phòng 7 đã cống hiến một phần công sức, trí tuệ vào thành tích chung của VKSND tỉnh Bắc Ninh. Với thành tích nổi bật của tập thể đơn vị là được Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối hình sự năm 2009, 2010, 2014, 2015, 2016.

III. Thông tin liên hệ

- Phòng 7 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0241.3825 634 – Email: phong7vksbacninh@gmail.com


 


  • Tin đọc nhiều