Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh


Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là một trong các công tác kiểm sát thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân nhằm đảm bảo:

- Việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật;

- Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh;

- Tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ, được tôn trọng.

Khi thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát có nhiệm vụ:

- Thường kì và bất thường trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam và cơ quan thi hành án hình sự.

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù về việc giam, giữ;

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

2. Quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị:

- Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh được thành lập từ tháng 01/1997 sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh. Thời gian này biên chế trong phòng có 04 người gồm 02 kiểm sát viên trung cấp và 02 chuyên viên. Đến nay biên chế hiện tại của phòng có 03 người gồm 02 kiểm sát viên trung cấp và 01 kiểm sát viên sơ cấp.

            - Lãnh đạo phòng qua các thời kì

            * Trưởng phòng:

            1, Đ/c Trần Danh Thơm  Từ tháng 1/1997 đến 8/1997

            2, Đ/c Đàm Hiếu Kiệm   Từ tháng 9/1997 đến 12/1998

            3, Đ/c Lê Doãn Quang     Từ tháng 1/1999 đến 12/2002

            4, Đ/c Đoàn Xuân Dụ      Từ tháng 1/2003 đến 12/2004

            5, Đ/c Nguyễn Đình Dũng Từ tháng 1/2005 đến 12/2008

`           6, Đ/c Nguyễn Minh Đễ    Từ tháng 1/2009 đến 10/2012

            7. Đ/c Nguyễn Ngọc Long  Từ tháng 10/2012 đến nay.

            * Phó trưởng phòng:

            1, Đ/c Nguyễn thị Khuyến    Từ tháng 9/1997 đến 12/1998

            2, Đ/c Vũ Xuân Mai              Từ tháng 2/2010 đến nay.

            - Thành tích nổi bật của tập thể đơn vị:

            - 2002 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2003 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2005 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2006 Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh

                         Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2007 Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh

                         Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2008 Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2009 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

                         Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2010  Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2011 Cờ thi đua dẫn đầu khối của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

            - 2013 Đơn vị dẫn đầu khối

3. Thông tin liên hệ

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (P8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ 44 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bắc Ninh, Bắc Ninh

ĐT: 02413825637


  • Tin đọc nhiều