Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 9 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

 

Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có chức năng nhiệm vụ: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới. Báo cáo Viện kiểm sát cấp trên tiến hành kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các huyện, thành phố, thị xã về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác cho phòng và các Viện kiểm sát cấp huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát các huyện, thành phố, thị xã.

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Quá trình xây dựng, phát triển và cơ cấu tổ chức:

- Phòng 5 VKSND tỉnh Bắc Ninh được thành lập sau khi tái thành lập tỉnh Bắc Ninh( 1/1/1997).

- Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ gồm có các đồng chí:

+ Từ 1997-1999: Đồng chí Nguyễn Đức Thường - Trưởng Phòng

+ Từ năm 2000 đến tháng 12/2008: Đồng chí Đàm Hiếu Kiệm Trưởng Phòng; Đồng chí Nguyễn Thị Khuyến – Phó trưởng phòng

+ Từ năm 2009 đến tháng 5/2012: Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Phòng; Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó trưởng phòng

+ Từ 1/5/2012 đến nay Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Trưởng phòng, đồng chí Vũ Viết Tuấn- Phó Phòng.

+ Từ 01/6/2014 đến nay đồng chí Nguyễn Đình Dũng – Trưởng phòng, đồng chí Vũ Viết Tuấn – phó phòng. Từ 15/7/2015 đến nay đồng chí Nguyễn Thị Nhàn – phó phòng.

- Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí; Chuyên viên : 01 đồng chí; ).

*Những thành tích đã đạt được:

Được VKSND Tối cao 02 lần tặng Cờ tập thể dẫn đầu khối.

Được Viện trưởng VKSNDTC tặng nhiều Bằng khen.

3. Thông tin liên hệ

- Phòng 9- Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02413.875.519

  • Tin đọc nhiều