Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh


Phòng 10 có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án trong lĩnh vực Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, phòng có các nhiệm vụ sau: Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và Toà án cấp dưới có vi phạm.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động... Trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát cấp huyện thỉnh thị, báo cáo.

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

2. Quá trình xây dựng, phát triển của phòng

* Phòng 10 – Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định chia tách phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, thành phòng:

- Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (phòng 5)

- Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 12).

Việc chia tách được thực hiện từ ngày 1/5/2012, theo quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9 ngày 4/4/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 18/8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 về việc quy định tên gọi tắt, ký hiệu của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Phòng 12 đổi tên thành Phòng 10.

3. Biên chế của phòng

Biên chế của phòng hiện có 4 đồng chí, gồm: 2 Kiểm sát viên trung cấp, 1 Kiểm sát viên sơ cấp, 1 chuyên viên.

* Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: đ/c Nguyễn Văn Thanh

Phó trưởng phòng: đ/c Vũ Sỹ Đẳng

* Thành tích nổi bật của đơn vị:

Năm 2015, Phòng 10 đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua “thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Thông tin liên hệ:

Phòng 10 – Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3823.230


  • Tin đọc nhiều