TT


HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH


ĐỊA CHỈ, NƠI Ở

SỐ ĐIỆN THOẠI

Nam

Nữ

Nhà riêng

Di động

1

Ngô Thị Tranh

 

1945

Ninh Xá - TP Bắc Ninh

 

01693.839.205

2

Nguyễn Văn Hoạt

1952

 

Suối Hoa - TP Bắc Ninh

3822.727

0915.772.365

3

Đoàn Xuân Dụ

1942

 

Khắc Niệm - TP Bắc Ninh

3820.540

 

4

Cao Văn Mỳ

1946

 

Võ Cường TP Bắc Ninh

3820.548

0984.267.596

5

Phạm Đình Phái

1945

 

Đại Phúc - TP Bắc Ninh

 

0988.639.802

6

Nguyễn Văn Giáp

 

 

Quế Võ - Bắc Ninh

6272.567

 

7

Nguyễn Thị Thúy

 

 

Đáp Cầu - TP Bắc Ninh

3820.489

 

8

Nguyễn Thị Huyện

 

 

Suối Hoa - TP Bắc Ninh

3826.595

 

9

Nguyễn Thị Loan

 

1954

Y Na - T. Phố Bắc Ninh

3823.549

 

10

Nguyễn Thị Tâm

 

1959

Đại Phúc - TP Bắc Ninh

 

01682.987.517

11

Diêm Thị Hòe

 

 

Hà Nội

0437.676.180

 

12

Nguyễn Văn Xà

1951

 

Suối Hoa - TP Bắc Ninh

 

0978.552.798

13

Nguyễn Mạnh Quỳ

1952

 

Kinh Bắc - TP Bắc Ninh

 

0912.246.635

14

Đàm Hiếu Kiệm

1952

 

Suối Hoa - TP Bắc Ninh

3850.504

0916.088.109

15

Đỗ Đình Vạn

1950

 

Khu Phố Điền - Từ Sơn

3832.270

0913.358.498

16

Lê Văn Dư

1947

 

Nội Duệ - Tiên Du

 

0948.277.339

17

Đào Đức Họa

1948

 

Phật Tích - Tiên Du

3836.317

 

18

Nguyễn Trọng Quyết

1948

 

Phú Lâm - Tiên Du

 

01639.405.545

19

Nguyễn Quốc Vương

1948

 

TT Chờ - Yên Phong

 

0985.330.678

20

Nghiêm Quang Xuyền

1949

 

TT Chờ - Yên Phong

 

0913.230.950

21

Hoàng Văn Mai

1928

 

Ngọc Xá - Quế Võ

3620.015

 

22

Nguyễn Văn Liệp

1942

 

Việt Hùng - Quế Võ

3620.666

 

23

Vũ Văn Dụ

1942

 

Quế Tân - Quế Võ

 

01296.246.282

24

Lê Quang Hoà

1947

 

Châu Phong - Quế Võ

 

0988.833.435

25

Nguyễn Phú Dịp

1941

 

Việt Hùng - Quế Võ

 

01658.747.984

26

Nguyễn Văn Phàn

1947

 

TT Phố Mới - Quế Võ

 

0904.162.256

27

Nguyễn Thị Khuyến

 

1955

TT Phố Mời - Quế Võ

 

01665.166.368

28

Nguyễn Trọng Hà

 

 

Song Hồ - Thuận thành

3775.014

 

29

Sái Văn Duyệt

 

 

Song Liễu - Thuận Thành

3795.071

01658.024.757

30

Trịnh Đức Ngọc

 

 

Hoài Thượng - Thuận Thành

3785.306

 

31

Đoàn Đắc Hải

1939

 

Phú Hòa - Lương Tài

3655.969

01655.065.135

32

Tăng Đức Phụ

1929

 

TT Thứa - Lương Tài

3867.060

 

33

Nguyễn Hữu Thuần

 

 

Mỹ Hương - Lương Tài

 

0984.092.232

34

Nguyễn Thị Tỉnh

 

 

Trừng Xá - Lương Tài

 

01687.170.219


  • Tin đọc nhiều